Det er meget vigtigt, at du lære de forskellige faresignaler at kende, som er tilstede ved stranden. Livredderne giver dig også nogle signaler, som du skal kende for at kunne begå dig sikkert i vandet – og ikke mindst din familie. Livredderne bruger nogle flag, som signalere forskellige typer farer. Dem fortæller jeg dig om her. Og det er heldigvis forholdsvist simpelt.

Rødt flag

Det røde flag betyder, at det kan være livsfarligt at bade. Livredderne fraråder alle, at gå i vandet. Det kan der være flere årsager til, men som oftest er det på grund af store bølger eller farlig strøm. I sjældnere tilfælde er det på grund af forurening.

Rødt/gult flag

Det rød-gule flag betyder, at du skal være opmærksomhed, når du bader. Det skal du selvfølgelig altid, men med det rød-gule flag menes der, at du trods alt skal være lidt mere årvågen.

Det rød-gul flag har faktisk tidligere været grønt, og det kan du også nogen gange støde på igen. Det betyder det samme som det rød-gule: Livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed.

Gult flag

Det gule flag betyder, at du skal være særligt opmærksomhed når du bader. Livredderne kontrollerer jævnligt vandforholdene og bruger det gule flag til at advare om farer i vandet.

Ligesom med det røde flag kan der være bølger, strøm, fralandsvind, brandmænd eller andre lokale forhold, som kræver særlig opmærksomhed.

Er du det mindste i tvivl, så spørg livredderne. Der er jo forskel på om det er brandmænd eller stærk strøm du skal være opmærksom på.

Blåt flag

Det blå flag er en international miljømærkningsordning. Det fortæller dig om strandens forhold. Det skal give dig mest mulig information om strandene og havnebadene i Danmark.

Det er ikke alle strande som har eller kan få det blå flag. Flaget gives til dem, som gør en ekstra indsats for at højne standarden på stranden.

Der vurderes på for eksempel miljøindsats, vandkvalitet, sikkerhed og faciliteter.

Er du i tvivl om forholdene eller et bestemt flag, så snak med den lokale livredder, og han eller hun kan fortælle dig hvad du skal være særligt obs på.

Vi har – i 2021 – 183 badestrande med det blå flag – Kilde.

Hvidt flag

Hvidt-flag-paa-stranden

Det hvide flag – Badevandsflaget – på stranden betyder, at stranden og badevandet skal leve op til nogle kvalitetskrav i forhold til strand- og vandkvalitet.

De blå stjerner på flaget fortæller dig noget om niveauet af kvaliteten.

Det hvide Badevandsflag følger badevandsbekendtgørelsen og har samme standard med hensyn til vandanalyser, rengøring af toiletter, opsamling af affald på strandene, faciliteterne, redningsudstyr, analyser af badevandsprøver, som det blå flag.

Badevandsflaget er oppe i badesæsonen fra den 1. juni indtil badesæsonen slutter den 15. september. I den periode skal der udtages mindst 10 vandprøver på de strande, hvor Badevandsflagets er hejst.

Ændringen fra det blå flag til Badevandsflag betyder, at de nuværende nødtelefoner ved strandene – en mobiltelefon i redningskransene – ikke blive ved med at kunne findes. Nødtelefoner skal skiftes for at sikre, at de altid er opladet. Men i dag har de fleste i dag har en mobiltelefon på sig.

badevandskvalitet-hvidt-flag

Badepunkts-flag

badepunktsflag

Hvis du er på en strand med et Badepunkt-flag med de 4 bølger på, så må du – til forskel fra det blå flag – gerne have hunden med ude og bade. Du må også have biler med på stranden.

Kravene for at kunne vejre Badepunkt-flaget er følgende:

  • Rent badevand
  • Badesikkerheden skal være tilpasset den enkelte strand
  • Der skal som minimum være basal infrastruktur i form af en eller anden slags adgang til toilet og affaldsløsninger
  • Stranden skal forvaltes, så man så vidt muligt får en oplevelse af at komme ud i naturlige og uspolerede omgivelser
  • Hvor det er relevant, tilbyde friluftsoplevelser og/eller andre lokale oplevelser af for eksempel kultur/naturhistorisk karakter eller fokuserer på særlige karakteristika såsom børnevenlig badestrand med videre.

Kilde: Friluftsrådet.dk

Spørgsmål og svar omkring livreddernes flag

Hvor langt gælder det blå flag?

Der er ikke en fast opmåling på hvor langt man fx må bade med sin hund fra et blåt flag. Men det anbefales omkring 200 meter. De 200 meter er i begge retninger fra flaget.

Du må altså ikke bade med hunde på strande med blåt flag, men du må gerne bade med din hund på strande med et hvidt flag.

Hvad betyder stjernerne på det hvide flag?

Stjernerne på det hvide flag angiver badevandskvaliteten.

Må min hund bade i havet?

Du skal kigge efter det hvide flag. Så må din hund bade i badevandet. Er der et blåt flag skal du mindst 200 meter væk. Er der intet flag, så er der ikke regler for om din hund må bade i badevandet eller ej.

Er der altid badevandsflag oppe?

Der er kun badevandsflag oppe i selve badesæsonen. Badesæsonen går fra 1. juni til 15. september.

Hvornår er der badesæson?

Badesæsonen går fra 1. juni og 15. september. Kun i den periode er der badevandsflag oppe.